Bạn học cùng lớp bị tai nạn gãy chân, không tự đi lại được, em Trần Thị Huyền Châm đã tới nhà chở bạn đến trường và cõng bạn lên lớp suốt 2 tuần. Gây xúc động lớn có lẽ là câu ...