Trường THCS La Hiên được thành lập năm 1952 trên cơ sở trường cấp I La Hiên và đến năm 1954 Trường mới đủ các khối lớp để đi vào hoạt động. Đây là ngôi trường câp II đầu tiên của ...