Tuesday, 27/10/2020 - 12:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS La Hiên

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS LA HIÊN

 

 

Số 69-KH–THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

     La Hiên, ngày 25 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020

 

Căn cứ Thông tư 12/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học; trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2019-2020;

Thực hiện hướng dẫn số 294/PGDĐT, ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai về hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020,

Trường THCS La Hiên thông báo kế hoạch thời gian tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được vào học lớp 6 năm học 2018-2019.

- Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và thuận lợi đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong tuyển sinh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển đủ số lượng học sinh.

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Tổng số: 90 học sinh mở 2 lớp 6

II. ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 6:

1. Điều kiện:

Học sinh dự tuyển bảo đảm các điều kiện sau:

- Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường trên địa bàn xã La Hiên

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học khu vực các xóm giáp danh của xã Khe Mo, Văn Hán.

- Các phẩm chất đạt mức Tốt

- Đối với môn Toán, Tiếng việt điểm kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt, Toán đạt từ 5 điểm trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh

Năm học 2019-2020, trường thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực cuối năm tại trường tiểu học

III. ĐỘ TUỔI

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2008). Các trường hợp sớm/ muộn so với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

- Đơn đăng ký tuyển sinh vào THCS (theo mẫu của trường)

- Học bạ Tiểu học

- Bản sao giấy khai sinh, bản chính giấy để chiếu

- Bản photo hộ khẩu

- Chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh..

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Đăng ký dự tuyển

- Phát hành đơn và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trường THCS La Hiên ngày 25/5/2019 đến ngày 10/6/2019 (trừ ngày chủ nhật)

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30

+ Chiều từ 14h00 đến 17h30.

2. Làm thủ tục nhập học

Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học: từ 2/8 – 5/8/2019 tại trường THCS La Hiên

+ Sáng từ 7h30 đến 11h30,

+Chiều từ 14h00 đến 17h00.

3. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan tuyển sinh, phụ huynh liên hệ với Văn phòng trường THCS La Hiên (ĐT: 0208.3829178), Cô Nhung 0982644228 hoặc vào website Trường THCS La Hiên http://thcslahien.vonhai.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

-  Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Mùi

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 61
Tháng 10 : 472
Năm 2020 : 8.146