Monday, 06/12/2021 - 08:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS La Hiên

Kế hoạch Tổ chức hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ” năm học 2020-2021

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; Nhằm giáo dục lý tưởng truyền thống cho đội viên.

          Liên đội trường THCS La Hiên xây dựng Kế hoạch tổ chức hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ” năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thiết thực chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNCS Hồ Chí Minh và 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nhằm hưởng ứng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy”, phong trào “ Nghìn việc tốt”.

-  Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy trong đội viên truyền thống Uống nước nhớ nguồn, tạo động lực mạnh mẽ cho đội viên phấn đấu và rèn luyện.

2. Yêu cầu

- Hành trình tìm địa chỉ đỏ phải phù hợp với tình hình và điều kện thực tế của địa phương và liên đội.

- Hành trình phải tổ chức sôi nổi, bổ ích, an toàn và mang tính giáo dục truyền thống cao, thiết thực, ý nghĩa.

          II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

          1. Thời gian: Chiều ngày: 19/12/2020, 15/1/2021. 21/3/2021

          2. Địa điểm: Khu di tích lịch sử dành chính quyền huyện Võ Nhai – gia đình thương binh, liệt sỹ, Đài tưởng niệm liệt sỹ xã La Hiên.

3. Thành phần

- BGH nhà trường.

- BCH Công đoàn

- Đoàn thanh niên

- 190 em Đội viên trong Liên đội - TPT Đội

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC

1. Nội dung

          -  Nghe kể về lịch sử. 19/12/2020

          - Thăm gia đình chính sách. 15/1/2021

          - Khu di tích lịch sử dành chính quyền huyện Võ Nhai. 21/3/2021

          - Vệ sinh: Nhặt cỏ, rác, dọn vệ sinh quanh khu vực di tích lịch sử thường xuyên.

          2. Hình thức

          - Phát động tới toàn thể GV và các em học sinh tham gia. Sau khi tìm hiểu xong lập danh sách gửi về Liên đội.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội

          - Báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường xin ý kiến chỉ đạo.

          - Triển khai kế hoạch tổ chức hành trình tới GV, NV, HS toàn trường.

          - Chỉ đạo và hướng dẫn các lớp, chi đội chuẩn bị các nội dung tham gia tốt hành trình tìm địa chỉ đỏ.

2. Chi đội

          Căn cứ vào kế hoạch tổ chức của Liên đội, triển khai, đôn đốc các em và chuẩn bị các điều kiện để tham gia.

           Trên đây là kế hoạch tổ chức hành trình Đi tìm địa chỉ đỏ năm học 2020-2021. Đề nghị các lớp, chi đội chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia nghiêm túc.

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 14
Tháng 12 : 93
Năm 2021 : 6.345