Friday, 29/05/2020 - 19:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS La Hiên

KẾ HOẠCH Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước trẻ em

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước trẻ em

 

- Thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo Võ Nhai. về việc Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước trẻ em.

- Liên đội THCS La Hiên xây dựng kế hoạch triển khai chương trình cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh. Triển khai các hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ.

1.2. Nâng cao nhận thức,trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ cùng cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt là phòng, chống xâm hại, bạo lực học đường và đuối nước cho trẻ em.

1.3. Xây dựng môi trường giáo dục, vui chơi an toàn, lành mạnh, thân thiện; hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn thương tích có thể xảy ra.

1.4. Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường; với cha mẹ trẻ nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhậpvào nhà trường đảm bảo tốt an ninh trật tự trong nhà trường.

2. Yêu cầu

2.1. Nhà trường, các tổ chuyên môn, giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước.

2.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của các cấp về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phổ biến các quy định về Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan. Trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em tới toàn thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong nhà trường.

2.3. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an, các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ chí Minh, sở lao động thương binh và xã hội tỉnh. Tuyên truyền ngăn chặn tình trạng các hành vi bạo lực, xâm hại các cháu trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  1. Nhiệmvụ

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, ngược đãi các cháu học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự trẻ em.

- Tăng cường công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để cùng quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí, xây dựng môi trường giáo dục trẻ an toàn, thân thiện.

- Hướng dẫn các kỹ năng phòng chống thương tích và đuối nước cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, giúp học sinh có kỹ năng nhận những nơi nguy hiểm.

- Tăng cường hoạt động tư vấn trong trường để cha mẹ học sinh có cơ hội nhận được những lời khuyên bổ ích.

2. Giảipháp

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, văn bản chỉ đạo các cấp về quy định liên quan đến đạo đức nhà giáo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý trẻ em; công tác phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng môi trường an toàncho trẻ em tại nhà trường.

- Chủ động, tăng cường phối hợp với công an địaphương và các đoàn thể tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên trongviệc “Nói không với hành vi bạo lực”; phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, cha mẹ trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và người xung quanh; tăng cường kiến thức, khả năng xử lý, ứng biến và chủ động phòng, chống các hành vi bạo lực học đường, các biểu hiện ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong trường.

- Tuyên truyền cho cha mẹ học sinh về phòng, chống bạo lực học đường và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; nêu cao trách nhiệm của cha mẹ trẻ trong việc quản lý trẻ, nâng cao chất lượng công tác phối hợp nhà trường với cha mẹ trẻ trong việc phòng ngừa và ngăn chặn có hiệuquả tình trạng bạo lực học đường.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học: tuyên truyền qua các buổi phát thanh măng non của nhà trường, trên Website của nhà trường, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, tổ chức giáo dục lồng ghép với chương trình giáo dục theo chủ đề, các ngày lễ hội, giáo dục trẻ kỹ năng sống giúp học sinh nhanh nhẹn, nhận biết được những hành vi bạo lực, những nơi nguy hiểm cần tránh…

2.2. Tăngcường công tác quản lý đảm bảo an toàn, an ninh.

- Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo các cấp về việc tăng cường công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.

- Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường, chú ý các khu vực cầu thang,lan can. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại,quy trình an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn. Có phương án bố trí lớp học tại các tầng nhà phù hợp với lứa tuổi.

2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo, thực hiện giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua giáo dục tích hợp vào các hoạt động trong nhà trường như: hoạt động vui chơi, hoạt động giáo dục, hoạt động lễ hội và các hoạt động khác trong nhà trường.

- Tăng cường tổ chức giáo dục pháp luật, đặc biệt là pháp luật có liên quan đến quyền của trẻ em. Cho trẻ làm quen với ý thức chấp hành pháp luật, động viên trẻ tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân,bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý kịp thời.

2.4. Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò của gia đình và các tổ chức xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích và bạo lực học đường.

- Tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng giáo dục ngoài nhà trường như Công an xã, Đoàn thanh niên… tư vấn cho cha mẹ học sinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đội:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước cho hoc sinh ở trường; triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm đảm bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả;

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học. Tham mưu với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch; Căn cứ kế hoạch của nhà trường và các mảng việc được phân công để xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường;

- Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và ông bà, cha mẹ trẻ kiến thức pháp luật về quyền trẻ em, trách nhiệm của cha mẹ trẻ và người lớn trong việc bảo vệ.

- Tổ chức cho cán bộ,giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đồng thời gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành giáo dục về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường và an toàn trường học

2. Anh chị phụ trách.

- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục phù hợp với độ tuổi và đảm bảo an toàn trong mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoạt động, trong thời gian ở trường; xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn.

- Tăng cường công tác bảo vệ, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước.

- Tích cực làm công tác tuyên truyền, tư vấn cho gia đình học sinh về kiến thức pháp luật như: quyền trẻ em, trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em…

- Thực hiện lồng ghép giáo dục làm quen kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng nhận biết những nguy cơ mất an toàn, biết chia sẻ với người thân, người lớn, cô giáo, bạn bè nếu bị xâm hại, bị bạo hành…

- Thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật về quyền trẻ em, trách nhiệm của giáo viên.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực và đuối nước trẻ em ở Liên đội THCS La Hiên năm học 2018 - 2019, đề nghị toàn thể anh chị phụ trách, giáo viên, thực hiện nghiêm túc, nếu trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc hãy trao đổi thông tin kịp thời với Hiệu trưởng nhà trường để cùng thống nhất giải quyết./.

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 108
Tháng 05 : 962
Năm 2020 : 5.383