Tuesday, 27/10/2020 - 13:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS La Hiên

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS LA HIÊN

 

Số: 54 - TB–THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

     La Hiên, ngày  12 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc Tuyển sinh  lớp 6 trường THCS La Hiên năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ công văn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021;

Trường THCS La Hiên thông báo kế hoạch thời gian tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021  như sau:

Chỉ tiêu cần tuyển: 03 lớp 6 với tổng số học sinh: 100; học sinh đã hoàn thành chương trình trường tiểu học La Hiên và học sinh hoàn thành chương trình trường tiểu học có hộ khẩu xã La Hiên học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Khu vực và đối tượng tuyển: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lớp 5 các trường Tiểu học trên địa bàn xã La Hiên, các trường tiểu học khu vực giáp ranh xã La Hiên ( thuộc khu vực huyện Đồng Hỷ).

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày  5/7/2020 đến hết ngày 25/7/2020.

Địa điểm: Tại trường THCS La Hiên xóm Làng Kèn xã La Hiên

Hồ sơ gồm có:

1. Học bạ tiểu học bản chính.

2. Giấy khai sinh bản chính. (Phô tô công chứng)

3. Đơn xin vào học lớp 6.

4. Bản sao sổ  hộ khẩu.

5. Giấy chứng nhận hộ nghèo (nếu có).

Chi tiết và các thông báo tiếp theo về tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 được niêm tại trường THCS La Hiên (điện thoại 02083829178 hoặc 0944363304, 0383594711 Cô Nhung)./.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Các trường Tiểu học;

 

- W;ebsite của trường

 

- Lưu VP./.

Nguyễn Văn Mùi

 

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS LA HIÊN

 

 

Số 88 KHTS–THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  

     La Hiên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021

 

Căn cứ công văn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường năm học 2020 - 2021;

Trường THCS La Hiên thông báo kế hoạch thời gian tuyển sinh lớp 6 năm học 2019-2020 như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- 100% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn xã được vào học lớp 6 năm học 2019-2020.

- Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và thuận lợi đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

- Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm, tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong tuyển sinh.

- Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển đủ số lượng học sinh.

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

- Tổng số: 100 học sinh mở 3 lớp 6

II. ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH LỚP 6:

1. Điều kiện:

Học sinh dự tuyển bảo đảm các điều kiện sau:

- Đã hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường trên địa bàn xã La Hiên

- Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học khu vực các xóm giáp danh của xã Khe Mo, Văn Hán.

- Các phẩm chất đạt mức Tốt

- Đối với môn Toán, Tiếng việt điểm kiểm tra cuối năm môn Tiếng Việt, Toán đạt từ 5 điểm trở lên.

2. Phương thức tuyển sinh

Năm học 2020-2021, trường thực hiện phương thức xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực cuối năm tại trường tiểu học

III. ĐỘ TUỔI

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009). Các trường hợp sớm/ muộn so với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

- Đơn đăng ký tuyển sinh vào THCS (theo mẫu của trường)

- Học bạ Tiểu học

- Bản sao giấy khai sinh, bản chính giấy để chiếu

- Bản photo hộ khẩu

- Chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, con thương binh..

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

1. Đăng ký dự tuyển

- Phát hành đơn và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển tại trường THCS La Hiên Từ ngày  5/7/2020 đến hết ngày 25/7/2020 (trừ ngày chủ nhật)

+ Sáng từ 7h30 đến 11h00

+ Chiều từ 14h00 đến 17h00.

2. Làm thủ tục nhập học

Học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học: từ 24/8 – 25/8/2020 tại trường THCS La Hiên

+ Sáng từ 7h30 đến 11h00,

+Chiều từ 14h00 đến 17h00.

3. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin liên quan tuyển sinh, phụ huynh liên hệ với Văn phòng trường THCS La Hiên (Điện thoại: 0208.3829178), Cô Nhung 0944363304, và 0383594711  hoặc vào website của trường THCS La Hiên theo địa chỉ http://thcslahien.vonhai.edu.vn

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Các trường TH trên địa bàn xã La Hiên;

- Website của trường;

-  Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Văn Mùi

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 61
Tháng 10 : 473
Năm 2020 : 8.147